Publikácie/Alexandra Brestovičová

PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Mgr. Stanislava Zajacová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondráčková
PhDr. Alexandra Brestovičová, PhD.


1. Detské slovo pod lupou. In: Jazyk a kultúra 5/2011, PU v Prešove, ISSN 1338-1148,2. Lexikálne univerzálie v reči matiek orientovanej na dieťa. In: Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie, Prešov: FFPU v Prešove 2011, s. 738 – 7463. Výskum detskej reči na pôde Prešovskej univerzity. In: Studie z aplikované lingvistiky, Praha: FF Univerzity Karlovy 2/2011, ISSN: 1804-3240, s. 107 - 1134. Charakteristika substantív v reči matiek orientovanej na dieťa. In: Zborník príspevkov z konferencie Centra excelentnosti FF v Prešove z dňa 4.11.2011 jazyk-médiá-text(stále nevyšlo)