Dotazník TEKOS II.: Slová a Vety

Test komunikačného správania II. je určený pre deti vo veku 17 - 30 mesiacov.

TEKOS 2

Vyplnený dotazník odošlite, prosím, e-mailom na adresu: kapalkova@fedu.uniba.sk

TEKOS 2b

Dotazník pre rodičov odošlite spoločne s dotazníkom Tekos 2.
Pomocou dotazníka TEKOS II otestujete:

  • prvé slová
  • prvé vety
  • používanie tvarov slov
  • hru


Vývoj testu komunikačného správania bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.


Návrh online dotazníka: Ron Šmeral