Ukážka transkriptov


Video ukážka

%act: Nina si zoberie pohár a napije sa.
*MAM: dáš na stôl?
*MAM: opatrňe.
*MAM: tam má mama kávu nonono!
%act: Ninka vezme druhý pohár zo stola a chce sa napiť.
*MAM: to je mamine.
*MAM: a ktoré je Ninkine?
%act: Nina sa snaží preliať tekutinu z jedného pohára do druhého.
*MAM: Nina!
*MAM: mama povie nonono.
*MAM: ktorý pohárik je mamin?
*MAM: ktorý je Ninkin?
*NIN: toto.
%act: Nina posúva farebnú šálku, maminu, po stole a hovorí toto.
*MAM: čije?
*MAM: ma mi ne.
*NIN: tati tati ta.
*NIN: mo.
%gpx: Nina ukazuje pravým ukazovákom na obrázky na šálke, na motýľa a
hovorí tati tati ta mo.

*MAM: no viďím tam je motýlik muška pavúk.
*NIN: pa tu a.
%pho: pavúčik tu aha.
%gpx: Nina ukazuje na obrázok a hovorí pa tu a.

*NIN: oji pa.
%pho: hore pavúk.
%gpx: Nina ukazuje ukazovákom na šálku a hovorí oji pa.

*MAM: hore je slimáčik ňie pavúčik.
*NIN: aha pa.
*MAM: tam je pa.
*MAM: áno tam je pa vú čik.
*NIN: to je pa pa mu mu.
*NIN: de je mo?
*NIN: de je ma?
%act: Ninka sa opať chce napiť z maminej šálky.
*MAM: nono ňinka čo povedala mama?
*MAM: taká biela káva to je nono.
*MAM: choď pošťekliť tata.
*NIN: tata.
*MAM: choď ho pošťekliť.
%gpx: Nina ide k ležiacemu otcovi a priloží mu k nohe prstíky, šteklí ho.
*MAM: urobíš mu tikl tikl?
%act: otec otvorí oči a Nina sa zľakne, beží späť k mame.
*NIN: ne.
*MAM: sa zľakol tato?
*NIN: ano.
*MAM: čo povedal?
*MAM: au.
*NIN: psss.
%gpx: Nina ukáže ľavým ukazovákom na spiaceho otca a potom si priloží vystretý pravý ukazovák k ústam a povie psst.
*MAM: bež ho zobuďiť áno?
%exp: mama šepká.
%gpx: Nina si priloží vystretý pravý ukazovák k perám a povie ticho psst.

*MAM: ešťe ho choď zobuďiť.
%act: Ninka ide k otcovi a chce sa dotknúť jeho šálky.
*NIN: toto daji?
%gpx: otec pokrúti hlavou nie.
*NIN: ej?
%gpx: Nina mierne prikývne hlavou a povie hej.
*MAM: dobre Ninka iďeme sa kúpať dobre?
*MAM: iďeme plávať?
*NIN: ňe.
*NIN: aňo?
%gpx: Nina zatlieska, poteší sa zároveň hovorí áňo.
*MAM: a ako pláva Ninka?
*NIN: ňe aji.
%gpx: Nina sa rozbehne k otcovi a ukazuje ukazovákom pravej ruky na jeho oko, zároveň hovorí aji to oko.
*NIN: aji to oko.
*OTE: au au au.
*MAM: tato haji a ňinka ide plávať.
*MAM: a skákať do voďičky.
*NIN: to ňé.
*NIN: aji aji!
*MAM: Ninka ako iďeš skákať do vody?
*MAM: ňejďeš?
*MAM: tri dva #.
*NIN: ňe ňé.
*MAM: tak dobre mama iďe sama zoberie plavky zoberie uťerák a iďe.
*MAM: a Ninka buďe doma?
*MAM: hajať?
*MAM: kďe buďe Ninka?
*NIN: tam no.
%gpx: Nina ukazuje na dvere do spálne pravým ukazovákom a zároveň hovorí tam.
*MAM: doma?
*NIN: ato a.
%gpx: Nina príde k otcovi a zatlačí mu na oko ukazovákom a hovorí auto, v zmysle otec autom poď.
*OTE: au au au au toto ňie.Ukážka transkriptu

@Font: Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages: sk
@Participants: NIN Nina Child, MAM Nina Mother, OTE Nina Father
@ID: sk|kapalkova|NIN|
@Age of NIN: 1;11.00
@Birth of NIN: 17-JUN-2002
@Location: Bratislava, Slovakia
@Coder: Svetlana Kapalková
@Date: 17-MAY-2004
@Situation: Nina je v obývačke s mamou a otcom.

%act: Nina si zoberie pohár a napije sa.
*MAM: dáš na stôl?
*MAM: opatrňe.
*MAM: tam má mama kávu nonono!
%act: Ninka vezme druhý pohár zo stola a chce sa napiť.
*MAM: to je mamine.
*MAM: a ktoré je Ninkine?
%act: Nina sa snaží preliať tekutinu z jedného pohára do druhého.
*MAM: Nina!
*MAM: mama povie nonono.
*MAM: ktorý pohárik je mamin?
*MAM: ktorý je Ninkin?
*NIN: toto.
%act: Nina posúva farebnú šálku, maminu, po stole a hovorí toto.
*MAM: čije?
*MAM: ma mi ne.
*NIN: tati tati ta.
*NIN: mo.
%gpx: Nina ukazuje pravým ukazovákom na obrázky na šálke, na motýľa a
hovorí tati tati ta mo.

*MAM: no viďím tam je motýlik muška pavúk.
*NIN: pa tu a.
%pho: pavúčik tu aha.
%gpx: Nina ukazuje na obrázok a hovorí pa tu a.

*NIN: oji pa.
%pho: hore pavúk.
%gpx: Nina ukazuje ukazovákom na šálku a hovorí oji pa.

*MAM: hore je slimáčik ňie pavúčik.
*NIN: aha pa.
*MAM: tam je pa.
*MAM: áno tam je pa vú čik.
*NIN: to je pa pa mu mu.
*NIN: de je mo?
*NIN: de je ma?
%act: Ninka sa opať chce napiť z maminej šálky.
*MAM: nono ňinka čo povedala mama?
*MAM: taká biela káva to je nono.
*MAM: choď pošťekliť tata.
*NIN: tata.
*MAM: choď ho pošťekliť.
%gpx: Nina ide k ležiacemu otcovi a priloží mu k nohe prstíky, šteklí ho.
*MAM: urobíš mu tikl tikl?
%act: otec otvorí oči a Nina sa zľakne, beží späť k mame.
*NIN: ne.
*MAM: sa zľakol tato?
*NIN: ano.
*MAM: čo povedal?
*MAM: au.
*NIN: psss.
%gpx: Nina ukáže ľavým ukazovákom na spiaceho otca a potom si priloží vystretý pravý ukazovák k ústam a povie psst.
*MAM: bež ho zobuďiť áno?
%exp: mama šepká.
%gpx: Nina si priloží vystretý pravý ukazovák k perám a povie ticho psst.

*MAM: ešťe ho choď zobuďiť.
%act: Ninka ide k otcovi a chce sa dotknúť jeho šálky.
*NIN: toto daji?
%gpx: otec pokrúti hlavou nie.
*NIN: ej?
%gpx: Nina mierne prikývne hlavou a povie hej.
*MAM: dobre Ninka iďeme sa kúpať dobre?
*MAM: iďeme plávať?
*NIN: ňe.
*NIN: aňo?
%gpx: Nina zatlieska, poteší sa zároveň hovorí áňo.
*MAM: a ako pláva Ninka?
*NIN: ňe aji.
%gpx: Nina sa rozbehne k otcovi a ukazuje ukazovákom pravej ruky na jeho oko, zároveň hovorí aji to oko.
*NIN: aji to oko.
*OTE: au au au.
*MAM: tato haji a ňinka ide plávať.
*MAM: a skákať do voďičky.
*NIN: to ňé.
*NIN: aji aji!
*MAM: Ninka ako iďeš skákať do vody?
*MAM: ňejďeš?
*MAM: tri dva #.
*NIN: ňe ňé.
*MAM: tak dobre mama iďe sama zoberie plavky zoberie uťerák a iďe.
*MAM: a Ninka buďe doma?
*MAM: hajať?
*MAM: kďe buďe Ninka?
*NIN: tam no.
%gpx: Nina ukazuje na dvere do spálne pravým ukazovákom a zároveň hovorí tam.
*MAM: doma?
*NIN: ato a.
%gpx: Nina príde k otcovi a zatlačí mu na oko ukazovákom a hovorí auto, v zmysle otec autom poď.
*OTE: au au au au toto ňie.
@End

Na kódovanie transkriptu môžete použiť voľne dostupný program Childes CLAN.